31.8.2016

O CzechInvestu

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic. Je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

Služby CzechInvestu:

  • informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele
  • formální poradenství k projektům
  • správa databáze podnikatelských nemovitostí
  • podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem
  • pomoc při realizaci investičních projektů
  • zprostředkování státní investiční podpory
  • AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, podpora při reinvesticích

O HR Pointu

HR POINT vznikl jako spojení akcí pořádaných agenturou CzechInvest v jednotlivých regionech České republiky pod názvy HR club a Setkání personalistů. Tato událost má již několikaletou tradici a hlavním přínosem je propojování personalistů působících ve výrobních společnostech, technologických centrech a centrech sdílených služeb. Cílem tohoto setkávání je předávání novinek a podnětů z HR oblasti společně s diskuzí nad aktuálními tématy

Personalistika je v současné době klíčovým oborem nejen pro chod firem, ale i pro řešení aktuální situace na pracovním trhu. Uvědomujeme si, že je nutné na dění v této oblasti reagovat. Z tohoto důvodu vznikl HR POINT, který má za úkol cíleně reflektovat aktuální dění v oblasti lidských zdrojů.

HR POINT propojuje personalisty z různých oborů a vytváří tak jedinečnou platformu pro řešení aktuálních problémů v personalistice.