Retence zaměstnanců
 

Mezi 19.10.2016 a 30.11. 2016 probíhal první cyklus HR Pontů na téma Retence zaměstnanců a situace na pracovním trhu. O čem byl podzimní cyklus? Trh práce v České republice pokračuje v trendu snižování nezaměstnanosti, bez ohledu na kolísavý hospodářský růst a zpomalování ekonomické aktivity na některých klíčových trzích. Úspěšné organizace se vyznačují jedním společným faktorem – mají Přečíst si víc oRetence zaměstnanců<br> […]