HR POINT
to správné místo pro personalisty

HR POINT

HR POINT vznikl spojením akcí HR club a Setkání personalistů, které v regionech pořádala agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice - AFI. Akce mají mnohaletou tradici a propojují personalisty z výrobních či IT společností a center sdílených služeb. Cílem této platformy je sdílení novinek a řešení problémů v oblastech lidských zdrojů a trhu práce. V rámci každé akce spolupracujeme s vybranou personální agenturou, která vystupuje k aktuálním tématům a vede společnou diskuzi..
Jít doCzechInvest

CzechInvest

Agentura CzechInvest posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů

Jít doAFI

AFI

Sdružení AFI je organizace pro podporu přímých zahraničních investic, rozvoj českého podnikatelského prostředí, export investic a investičních služeb

HR Point ve vašem kraji | 23.10.2017 v Praze

Vzdělávání jako podpora pracovního trhu

téma podzimního cyklu workshopů

Zaujmout vhodného zaměstnance prostřednictvím efektivní výběrové kampaně je jedním ze základních předpokladů úspěchu každé firmy. Správně nastavená marketingová kampaň může firmě významně pomoci v konkurenčním boji o získávání zaměstnanců.

Přizpůsobení se rychle se měnícím podmínkám na trhu bude hlavní výzvou nejen pro firmy. Jakmile budou lidé a organizace připraveny, digitalizace a rostoucí podíl kvalifikované pracovní síly přinese nové příležitosti. Lidé se správnými dovednostmi si budou moci stále více vybírat, jak, kde a kdy budou pracovat, a budou vytvářet nové příležitosti. Až 65 % pracovních pozic, na kterých bude generace Z pracovat dosud ani neexistují. Jsme na počátku „Revoluce dovedností“.

Zdroj: ManpowerGroup

  • 30 % českých zaměstnavatelů mělo v roce 2016 potíže s obsazením volných pracovních míst právě z důvodu nedostatku vhodných uchazečů

  • V roce 2020 budou mileniálové tvořit více než třetinu světové pracovní síly. Víte jak oslovit tuto dominantní pracovní skupinu v 21. století?

  • Více než 90 % zaměstnavatelů očekává, že jejich společnost bude v příštích dvou letech ovlivněna digitalizací a automatizací

  • Víte, že 65 % pracovních pozic, které bude generace Z vykonávat, dosud ani neexistují

NÁŠ TÝM

Chcete vědět, kdo pro Vás HR Point připravuje a s kým se na těchto akcích můžete setkat?

Ivana Havránková

Praha a Středočeský kraj
Telefon: 296 342 486
ivana.havrankova@czechinvest.org

Milan Kavka

Plzeň
Telefon: 296 342 965
milan.kavka@czechinvest.org

Klára Černá

Praha

klara.cerna@czechinvest.org

Lenka Loučková

Pardubice
Telefon: 296 342 932
lenka.louckova@czechinvest.org

Jan Mašek

Liberec
Telefon: 296 342 971
jan.masek@czechinvest.org

Martina Ceplová

Hradec Králové
Telefon: 296 342 948
martina.ceplova@czechinvest.org

Jarmila Chvojanová

Karlovy Vary
Telefon: 296 342 962
jarmila.chvojanova@czechinvest.org

Martin Marek

Olomouc
Telefon: 296 342 984
martin.marek@czechinvest.org

Zuzana Fialová

Brno
Telefon: 296 342 938
zuzana.fialova@czechinvest.org

Eva Simotová

České Budějovice
Telefon: 296 342 946
Eva.Simotova@czechinvest.org

Pavlína Zapletalová

Zlín
Telefon: 296 342 953
pavlina.zapletalova@czechinvest.org

Veronika Friedlová

Ostrava
Telefon: 296 342 977
veronika.friedlova@czechinvest.org

Adam Joura

Jihlava
Telefon: 296 342 993
adam.joura@czechinvest.org

Alena Hájková

Ústí nad Labem
Telefon: 296 342 990
alena.hajkova@czechinvest.org
Co říkají pravidelní účastníci našich HR Pointů?

Chcete mít přehled o novinkách z HR POINTU? Zapojte se do naší skupiny

Harmonogram akcí

Kontaktujte nás

Rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme