HR POINT
to správné místo pro personalisty

HR POINT

HR POINT vznikl spojením akcí HR club a Setkání personalistů, které v regionech pořádala agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice - AFI. Akce mají mnohaletou tradici a propojují personalisty z výrobních či IT společností a center sdílených služeb. Cílem této platformy je sdílení novinek a řešení problémů v oblastech lidských zdrojů a trhu práce. V rámci každé akce spolupracujeme s vybranou personální agenturou, která vystupuje k aktuálním tématům a vede společnou diskuzi..
Přejděte na CzechInvest

CzechInvest

Agentura CzechInvest posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů

Přejděte na AFI

AFI

Sdružení AFI je organizace pro podporu přímých zahraničních investic, rozvoj českého podnikatelského prostředí, export investic a investičních služeb

HR Point ve vašem kraji | První již 12. 4. v Karlových Varech!

Moderní technologie v HR

téma jarního cyklu workshopů

Většina firem očekává, že počet zaměstnanců v lidských zdrojích a financích zůstane stabilní s čistým náborem na úrovni 0, resp. -3%. Spolu s tím, jak společnosti zavádějí nové technologie a přizpůsobují jim strukturu své pracovní síly a dovedností, bude tato skupina zaměstnanců vedena k rostoucí efektivitě, zatímco na jiných pozicích ve firmě počet zaměstnanců poroste. Zaměstnavatelé se už nemůžou spoléhat na to, že bude nadále možné na trhu jednoduše identifikovat a nalézt potřebné talenty. Potřebují lidi se schopností učit se, tj. touhou a schopností rozvíjet žádané dovednosti, díky nimž jsou dlouhodobě zaměstnatelní.

Zhruba 80 % vůdčích schopností stále zůstává neměnných (schopnost přizpůsobit se, elán, vytrvalost a bystrost), digitální doba si však žádá nový styl vedení. To, co vás dostalo sem, vás nedostane dál. Dnešní vůdci musí mít odvahu vést a být připraveni na rychlý neúspěch. Musí povzbuzovat schopnost učit se, zrychlovat výkonnost a podporovat podnikatelského ducha. A samozřejmě musí v ostatních rozpoznat a uvolnit potenciál.

Zdroj: ManpowerGroup

  • 30 % českých zaměstnavatelů mělo v roce 2016 potíže s obsazením volných pracovních míst právě z důvodu nedostatku vhodných uchazečů

  • V roce 2020 budou mileniálové tvořit více než třetinu světové pracovní síly. Víte jak oslovit tuto dominantní pracovní skupinu v 21. století?

  • Více než 90 % zaměstnavatelů očekává, že jejich společnost bude v příštích dvou letech ovlivněna digitalizací a automatizací

  • Víte, že 65 % pracovních pozic, které bude generace Z vykonávat, dosud ani neexistují

NÁŠ TÝM

Chcete vědět, kdo pro Vás HR Point připravuje a s kým se na těchto akcích můžete setkat?

Ivana Havránková

Praha a Středočeský kraj
Telefon: 296 342 486
ivana.havrankova@czechinvest.org

Milan Kavka

Plzeň
Telefon: 296 342 965
milan.kavka@czechinvest.org

Klára Černá

Praha

klara.cerna@czechinvest.org

Lenka Loučková

Pardubice
Telefon: 296 342 932
lenka.louckova@czechinvest.org

Jan Mašek

Liberec
Telefon: 296 342 971
jan.masek@czechinvest.org

Martina Ceplová

Hradec Králové
Telefon: 296 342 948
martina.ceplova@czechinvest.org

Jarmila Chvojanová

Karlovy Vary
Telefon: 296 342 962
jarmila.chvojanova@czechinvest.org

Martin Marek

Olomouc
Telefon: 296 342 984
martin.marek@czechinvest.org

Zuzana Fialová

Brno
Telefon: 296 342 938
zuzana.fialova@czechinvest.org

Eva Simotová

České Budějovice
Telefon: 296 342 946
Eva.Simotova@czechinvest.org

Pavlína Zapletalová

Zlín
Telefon: 296 342 953
pavlina.zapletalova@czechinvest.org

Monika Bokišová

Ostrava
Telefon: 296 342 981
monika.bokisova@czechinvest.org

Adam Joura

Jihlava
Telefon: 296 342 993
adam.joura@czechinvest.org

Alena Hájková

Ústí nad Labem
Telefon: 296 342 990
alena.hajkova@czechinvest.org
Co říkají pravidelní účastníci našich HR Pointů?

Chcete mít přehled o novinkách z HR POINTU? Zapojte se do naší skupiny

Harmonogram akcí

Kontaktujte nás

Rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme