HR POINT
to správné místo pro personalisty

HR POINT

HR POINT vznikl spojením akcí HR club a Setkání personalistů, které v regionech pořádala agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice - AFI. Akce mají mnohaletou tradici a propojují personalisty z výrobních či IT společností a center sdílených služeb. Cílem této platformy je sdílení novinek a řešení problémů v oblastech lidských zdrojů a trhu práce. V rámci každé akce spolupracujeme s vybranou personální agenturou, která vystupuje k aktuálním tématům a vede společnou diskuzi..
Přejděte na CzechInvest

CzechInvest

Agentura CzechInvest posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů

Přejděte na AFI

AFI

Sdružení AFI je organizace pro podporu přímých zahraničních investic, rozvoj českého podnikatelského prostředí, export investic a investičních služeb

HR Point ve vašem kraji | První již 16. 4. v Praze!

Firemní kultura nebo benefity?

Co je pro lidi důležité a co naopak není, když hledají novou práci? Proč u vás zůstávají a proč své zaměstnavatele opouštějí? Jak se proměňují benefity a jaký je trend do budoucna?

Firemní kultura patří mezi často zanedbávanou oblast, když jde o nábor a udržení zaměstnanců. Spokojenost zaměstnanců výrazně ovlivňuje jejich výkonnost a pokud jsou nedocenění, tak často odcházejí. Nedostatek volných zaměstnanců na pracovním trhu má za následek růst důležitosti firemní kultury. Nastupující generace Y upřednostňuje zajímavé benefity a příjemnou pracovní atmosféru před finanční kompenzací a to by mělo zaměstnavatele přimět, aby firemní kultuře věnoval zvýšenou pozornost.

Zajímá vás, proč lidé u některých zaměstnavatelů rádi zůstávají a od jiných rychle odcházejí? Podle čeho se rozhodují, když si hledají práci a proč ve finále kývnou na pracovní nabídku? Chcete znát recept na to, jak do vaší firmy přilákat ty nejlepší talenty? Odpovědi na tyto otázky přináší průzkum zaměstnaneckých preferencí Employer Brand Research, který Randstad již podruhé provedl také v Česku. Můžeme se tedy podívat na to, jak moc firemní kultura ovlivňuje nejen vaší značku zaměstnavatele, ale zejména spokojenost vašich zaměstnanců a jak vám může pomoci v náboru. Ověříme si také, jestli je vaše nabídka benefitů v souladu s tím, co je důležité pro zaměstnance.

Zdroj: Randstad

  • Průměrná fluktuace v ČR se pohybuje v rozmezí 14 až 16 procenty, nicméně za zdravou fluktuaci ve společnosti bývá považována hodnota mezi 5 a 7 procenty.

  • Nejkritičtější bývá období zkušební doby a potom do jednoho roku ve společnosti, kdy odchází až 65 procent zaměstnanců.Vysoká fluktuace omezuje fungování společnosti a její zvyšování znamená ztrátu know-how, nízkou motivaci zaměstnanců a vysoké náklady na nábor a zaučení nových zaměstnanců.

  • Se skladbou či množstvím benefitů, které jim nabízí zaměstnavatel, není spokojeno 35 procent lidí. Rozsah a složení benefitů může být pro zaměstnance kritériem, podle kterého se budou rozhodovat, zda zůstat, nebo odejít jinam.

  • Víte, že pravděpodobnost změny místa u zaměstanců organizací, kde je firemní kultura chudá je až 48%?

NÁŠ TÝM

Chcete vědět, kdo pro Vás HR Point připravuje a s kým se na těchto akcích můžete setkat?

Ivana Havránková

Praha a Středočeský kraj
Telefon: 296 342 486
ivana.havrankova@czechinvest.org

Milan Kavka

Plzeň
Telefon: 296 342 965
milan.kavka@czechinvest.org

Klára Černá

Praha

klara.cerna@czechinvest.org

Lenka Loučková

Pardubice
Telefon: 296 342 932
lenka.louckova@czechinvest.org

Jan Mašek

Liberec
Telefon: 296 342 971
jan.masek@czechinvest.org

Tomáš Tázlar

Hradec Králové
Telefon: 296 342 951
tomas.tazlar@czechinvest.org

Jarmila Chvojanová

Karlovy Vary
Telefon: 296 342 962
jarmila.chvojanova@czechinvest.org

Martin Marek

Olomouc
Telefon: 296 342 984
martin.marek@czechinvest.org

Hana Radová

Brno
Telefon: 296 342 442
hana.radova@czechinvest.org

Denisa Patricie Bošanská

České Budějovice
Telefon: 296 342 946
Denisa.Bosanska@czechinvest.org

Pavlína Zapletalová

Zlín
Telefon: 296 342 953
pavlina.zapletalova@czechinvest.org

Barbora Dostálová

Ostrava
Telefon: 296 342 977
barbora.dostalova@czechinvest.org

Adam Joura

Jihlava
Telefon: 296 342 993
adam.joura@czechinvest.org

Alena Hájková

Ústí nad Labem
Telefon: 296 342 990
alena.hajkova@czechinvest.org
Co říkají pravidelní účastníci našich HR Pointů?

Chcete mít přehled o novinkách z HR POINTU? Zapojte se do naší skupiny

Harmonogram akcí

Kontaktujte nás

Rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme